Kościół Narodzenia
Najświętszej Marii Panny

Sanktuarium Matki Bożej Tuleckiej

Tulecka
Matka Boża Pocieszenia

koronowana
2 września 1979 roku

Archidiecezja Poznańska

rzeźba Madonny

W pobliżu Poznania i Swarzędza, we wsi Tulce wznosi się zabytkowa świątynia. Jest ona budowlą późnoromańską, w swej historii wielokrotnie przebudowywaną.
Jan Długosz w swoich kronikach wspomniał, że pierwszy drewniany kościół w Tulcach wybudował Piotr Włast Dunin ze Skrzynna około roku 1140 i była to świątynia pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny. W I połowie XIII wieku na jej miescu powstał murowany kościół późnoromański (wg Długosza w XII wieku istniał tu także drugi kościół pw. św. Marcina i najprawdopodobniej wtedy zorganizowano parafię). Na przełomie XV/XVI wieku został przebudowany z polecenia Łukasza Górki, który, będąc biskupem poznańskim oraz właścicielem Kórnika i Tulec, wcielił kościół tulecki do kolegiaty kórnickiej. Gdy Kórnik przeszedł w ręce protestantów, Tulce znów stały się parafią, ale tylko formalnie, bo kościół zamknięto na 13 lat. Jego renowację przeprowadzono w drugiej połowie XVII wieku. W czasie zaborów Tulce znalazły się w rękach pruskich, a ponieważ ówczesna parafia była bardzo rozległa, konieczna stała się rozbudowa świątyni, co nastąpiło w 1784 roku. Dobudowano wówczas wieżę i przedłużono nawę. Kolejne zmiany nastąpiły w XX wieku: w 1912 postawiono kaplicę cmentarną, a w 1928 otoczono kościół murem. W czasie II wojny świątynia jako jedna z nielicznych nie była zamknięta i służyła Polakom z okolicy.
Wyposażenie kościoła pochodzi z różnych epok. W kruchcie znajduje się późnogotycka kropielnica z piaskowca z XV–XVI wieku. Cennym zabytkiem jest także wczesnobarokowa drewniana rzeźba z połowy XVII wieku, przedstawiająca Chrystusa w cierniowej koronie.
Kult maryjny w Tulcach ma długą historię. Wielki wpływ na jego ożywienie miało umieszczenie w głównym ołtarzu kościoła figury Matki Bożej z Dzieciątkiem. Jest to rzeźba późnogotycka (z około 1500 roku) nieznanego autora. W aktach wizytacyjnych z 1639 roku potwierdzono cudowność figury. W XVII wieku dwukrotnie koronowano figurę koronami ufundowanymi przez wiernych, którzy w ten sposób pragnęli podziękować za doznane łaski. Podczas koronacji w 1686 roku w prawej ręce Maryi umieszczono srebrne berło. W 1938 roku skradziono wartościowe wota, m.in. korony. Na ich miejsce parafianie ufundowali nowe, którymi koronowano figurę 3 maja 1939 roku. Dnia 2 września 1979 roku za zgodą Stolicy Apostolskiej odbyła się oficjalna koronacja figury, której dokonał arcybiskup Jerzy Stroba.
W kościele w Tulcach znajduje się jeszcze jeden obiekt kultu – obraz Matki Boskiej Pocieszenia w ołtarzu bocznym, uważany za cudowny podobnie jak figura. Jest to obraz malowany na płótnie, przystrajany w bogato zdobione sukienki i korony.

Tulce_01.jpg
Tulce_02.jpg
Tulce_04.jpg
Tulce_03.jpg
Tulce_05.jpg
Tulce_06.jpg